Dohoda o vstupu na workshop

Pořadatel akce:

4 Everything s.r.o.
IČ: 09733868
DIČ: CZ09733868
Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C,vložka 341410.
Telefon: 775 988 824


Účastník:
dle zakoupeného woucheru nebo podpisu na listině účastníků

 

Vzájemně prohlašují, že se dohodli na:

 1. GDPR
  1. Pořadatel akce může pořizovat fotografie a videa dle vlastního uvážení a bez dalšího upozornění.
  2. Pořadatel akce čestně prohlašuje, že jakékoli pořízené materiály nebude poskytovat dalším stranám za účelem zisku.
  3. Pořadatel akce čestně prohlašuje, že nebude nakládat s osobními údaji ani pořízenými materiály za účelem poškodit jiné osoby.
  4. Účastník souhlasí se zpracováním pro účely marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb.
  5. Pořízené fotografie a videa mohou být použity při marketingové tvorbě.
 2. BOZP
  1. Účastník prohlašuje, že byl seznámen a proškolen s BOZP a práci s veškerým potřebným nářadím.
  2. Účastník souhlasí s rizikovostí vykonávané práce a zříká se jakémukoli nároku na odškodnění ze strany pořadatele akce při úrazu během vykonávané akce i po ní.
  3. Účastník potvrzuje, že bude dávat pozor na zdraví své i dalších účastníků workshopu. Nebude nijak ohrožovat zdraví své ani svého okolí a v případě podezření o rizikové situaci dá okamžitě vědět organizátorům akce.
 3. Uchování tajemství
  1. Účastník souhlasí, že získané zkušenosti a znalosti nebude využívat pro vlastní obohacení po dobu následujících 24 měsíců. To znamená, že účastník nebude vyrábět ani jakkoli napomáhat při výrobě nebo prodeji stejných či blízce podobných produktů mimo společnost 4 Everything s.r.o.
  2. V případě porušení výše uvedeného bodu si společnost 4 Everything s.r.o. vyhrazuje plné právo vyhodnotit míru poškození, na základě kterého bude účastníkovi uveden finanční postih. Splatnost tohoto postihu je 14 dní od písemného oznámení. Při nedodržení splatnosti si společnost 4 Everything s.r.o. nárokuje navýšení částky o 0,05% za každý započatý den.